VARIIS diensten

Diensten overzicht

De VARIIS werkwijze doorbreekt de klassieke wijze van werken, het regulier aanbod wordt onder de loep genomen. Fundamentele keuzes beïnvloeden het organisatie systeem, waardoor teleurstellende verlies ervaringen tot het verleden behoren.

Van moeten naar ont-moeten, willen, een bewust wording van persoonlijke culturele elementen en  identiteit, waardoor zij die anders denken beter begrepen worden.

Lees ook het blog  ‘Het eigene in de ander, het andere in mijzelf’.

Samen-werken

Het overzicht biedt een indicatie van VARIIS diensten en producten.
Kiezen voor de VARIIS werkwijze betekent samenwerken met meerdere partijen. Dit vraagt maatwerk en afstemming maar biedt slagkracht. Korte lijnen dragen bij aan efficiëntie.

Diensten Prijs
1. Magazine VARIIS

(meerdere) exemplaren op aanvraag verkrijgbaar via info@symion.nl

Administratie,  porto kosten
2. Culturele diversiteitsscan

De scan geeft een  beeld van de cultuursensitiviteit van uw organisatie.Het gaat in op organisatie en beleid én op de medewerkers kant.

Uitkomsten ontvangt u digitaal, gevolgd door persoonlijk gesprek over kansen en valkuilen

 
3. Training; Trans Culturele Kerncompetentie profiel

Culturele kerncompetenties binnen een team worden inzichtelijk gemaakt en vertaalt naar kansen en mogelijkheden in het team, 2 modules à 4 uur, Minimaal 6 en maximaal  12, 2 trainers

4. Training;  Werken volgens de methode van ‘Trans Culturele Diversiteit’ 

8 dagdelen van 4 uur (min. 6 en max. 12 deelnemers), 4 modules, na elke theoretische module, een 2e module met burgers uit de kleurrijke samenleving, 2 trainers

5. Presentatie;  Transcultureel werken

Presentatie voor groep, (geen  bijkomende kosten)

6. Presentatie;  Blue Ocean strategie

Presentatie voor groep, (geen  bijkomende kosten)

7. Workshop   VARIIS werkwijze, ‘Trans Culturele Diversiteit”

Kennismaking met de werkwijze van VARIIS programma (1 dagdeel, max. 12 personen), 2 trainers

8. Begeleiden en coachen implementatie van nieuwe inzichten, op beleidsniveau en/of in de praktijk.

Innovatieve ontwikkelingen in bestaande structuur

9. Symion / VARIIS onderzoek*

Opgedeeld in drie aandachtsgebieden;

  • Nulmeting in de organisatie(s)
  • Lokaal (markt)onderzoek onder potentiële zorgvragers
  • Lokaal (markt)onderzoek onder potentiële medewerkers

Resultaat is een breed advies afgestemd op uw lokale situatie

Meer weten?

Neem contact op via info@symion.nl of met Jos Artz of Marrie Stoffer.

* OnderzoeksoverzichtOverzicht Variis (1)

 

 

 

 

 

 

Artikelen

    No posts available. Double check your the post-tiles shortcode, selected categories, and number of posts.