In deze tijd van snelle veranderingen betekent stilstand achteruitgang.

Dingen die je nu met volle energie doet en waar ook vraag naar is, kunnen zo maar ineens niet meer nodig zijn. Het is dus zaak je ogen open te houden voor ontwikkeling en maatschappelijke trends, en tegelijkertijd te verkennen hoe je jouw talenten daar het beste tot zijn of haar recht kunt laten komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, ook al doen sommige mensen dit van nature.

Als je je bewust bent van het feit dat het in jouw belang is om mee te veranderen met die steeds veranderende tijd, zoek dan hulp. Waarom zou je dat immers alleen doen.

Lees dit Blog maar eens.

Mensen zijn geneigd terug te grijpen op het oudst geleerde, of meest bekende, zeker wanneer het moeilijk wordt. Juist wanneer tijden en omstandigheden veranderen en het per definitie ‘moeilijk’ begint te worden is ontwikkelen vaak een beter antwoord dan teruggrijpen op oude lessen. Het overwinnen van die neiging vraagt goede coaching. In de eerste plaats om je door het ‘onveilige’ moment heen te helpen, maar vooral ook om te helpen verkennen en ontwikkelen van talenten, vinden van mogelijkheden en ondersteunen bij het zetten van de eerste stappen.