Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse helpt werkgever en kandidaat bij selectie.

Bij de selectie en assessments van kandidaten kan Symion gebruik van verschillende gevalideerde instrumenten. Eén daarvan is de Talent Motivatie Analyse (TMA). Deze TMA is uitermate geschikt bij:

  • Werving en selectie
  • Sollicitatie
  • Mobiliteit en loopbaanvraagstukken
  • Opleiding en training
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teamvorming en –ontwikkeling
  • Potentieel-analyse
  • Re-integratie

Ieder mens beschikt over meerdere kwaliteiten. Deze zijn het resultaat van persoonlijkheid, ontwikkeling, talenten en drijfveren. In ons functioneren zetten we deze in om tot resultaten te komen. Competenties ontwikkelen we eenvoudig en snel als gevolg van drijfveren en talenten. Wat we leuk vinden kunnen we ook goed en wat we goed kunnen vinden we ook leuk. Dat ligt in elkaars verlengde. Van sommige drijfveren en talenten zijn we ons soms geheel niet bewust. Dat betekent dat we meer potentie hebben, meer kunnen, dan dat er nu uitkomt. De TMA helpt met het opsporen van deze verborgen drijfveren en talenten en daarmee van (potentiële) kwaliteiten. Dit biedt interessante perspectieven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sollicitaties, opleidingen, loopbaankeuzes, etc.

De TMA analyse geeft een objectief en betrouwbare weergave van 22 drijfveren en 44 talenten, waarover we allemaal in meer of mindere mate beschikken. TMA heeft 53 competenties gekoppeld aan deze drijfveren en talenten. De meting van persoonlijke drijfveren en talenten maakt een voorspelling mogelijk over de geschiktheid van een persoon op een functie met gegeven competenties. Klik hier voor een volledig overzicht van hoe en wat de TMA onderzoekt en meet.

De wetmatigheid is dat wanneer er een maximale match bestaat tussen de aanwezige/ontwikkelbare competenties (kunnen), drijfveren (willen) en functie (moeten), er maximaal gepresteerd zal worden. Dan zit iemand volledig op de juiste plek en komen zijn kwaliteiten het best tot hun recht. Dit geeft energie!

Bestaat er een verschil tussen aan de ene kant ‘kunnen’ en ‘willen’ en aan de andere kant ‘moeten’, dan zal er spanning ontstaan. Iemand moet dan extra energie leveren om te voldoen aan de eisen van het moeten. Dit levert stress op en in uiterste gevallen kan het zelfs tot burn-out leiden. Het is dan ook erg belangrijk een zo groot mogelijke overlap te vinden tussen de eisen van de functie en de drijfveren/talenten en competenties van de functionaris.

De TMA helpt dit geobjectiveerd en helder in kaart te brengen. Dit draagt bij aan de acceptatie van de uitkomst. Op basis van de uitslag kunnen betrokkenen concrete maatregelen starten om de maximale match te bereiken en te behouden.

Meer informatie over de TMA met voorbeelden van rapportages vind je op de site van TMA.