Symion … Why? How? What?

Why?

Symion gaat uit van de kracht van mensen. Ons accent ligt op de aandacht voor mens en werk binnen een bedrijfseconomische context.

We werken vanuit de wetenschap dat er veel waarde en kracht schuilt in de verschillen van mensen.

Als mensen immers met een verschillende achtergrond, maar ook met verschillende professie werkelijk gaan samenwerken worden er ongekende mogelijkheden ontdekt en onvermoede oplossingen gevonden.

Dat is de hoofdreden dat Symion als rechtsvorm voor de coöperatie heeft gekozen, immers we willen :

  • Samen ondernemen
  • Gelijkwaardige professionals zijn
  • Zo min mogelijk met gezagsverhoudingen te kampen hebben
  • Gezamenlijk van successen kunnen genieten
  • Ons verenigen via een collectief gedachtengoed
  • Elkaar inspireren

How?

Symion kent nu Managing partners en partners. De managing partners zijn de leden van de coöperatie. We streven geen groei na in aantal partners, maar wel in managing partners.

De leden kiezen een bestuur, dat door de leden gemandateerd wordt om de lopende zaken voor de organisatie en voor de leden en partners goed te behartigen.

partners kunnen en mede winstdelend zijn (op basis van eigen omzet en inzet voor de coöperatie)

Er worden activiteiten georganiseerd om elkaar als mens en als professionals te leren kennen. Ont-moeten staat centraal.

De Symion mensen doen allen aan acquisitie.

Symion besteed aandacht aan digital marketing om aan naamsbekendheid te werken en zodoende commerciële leads (kansen) te genereren.

What?

Projecten doen we daar waar we kunnen integraal. Onze professionals werken samen met elkaar en met professionals bij de opdrachtgever en komen zodoende tot de best werkbare oplossingen.

We doen onderzoeken en geven adviezen, die we graag mede uitvoeren. We willen als het even kan mede resultaat verantwoordelijk zijn.

We leveren hands-on ondersteuning aan onze opdrachtgevers, geven trainingen en kunnen sparringpartner op elk niveau binnen de organisatie zijn.