Scans

HR Quickscan

Door (HR) processen te standaardiseren vermindert u de kans op fouten en de daarbij behorende herstelkosten en u vermindert de doorlooptijd van deze processen. Hiermee bespaart u op de operationele kosten van uw organisatie en verbetert u de kwaliteit van dienstverlening.

De Symion HR quickscan geeft een snel beeld van in hoeverre u uw HR processen in control heeft. Per vraag kunt u punten scoren en hoe hoger de score, hoe meer controle u heeft over uw processen. De scan beslaat een 5-tal gebieden en de bijbehorende processen en is gebaseerd op het Capability Maturity Model van People-CMM. (Lees hier meer over People-CMM.).

De scan bestaat in totaal uit 17 vragen  op de volgende gebieden:

  1. Bemensing (6 vragen)
  2. Communicatie en coördinatie (3 vragen)
  3. Performance management (3 vragen)
  4. Training en ontwikkeling (3 vragen)
  5. Beloning (2 vragen)

Na het invullen van de scan krijgt u uw score per gebied te zien. U ontvangt deze score ook per e-mail toegezonden met daarbij een uitleg van de score.

Naar de scan!

 

QuickScan ‘Cultuurverschillen op  de werkvloer’

Het is zeer waarschijnlijk dat u als werkgever medewerkers in dienst heeft die zelf- of van wie de ouders- als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast zijn er de voormalig vluchtelingen uit de jaren ‘80 en ‘90, en sinds 2015 een grote groep vluchtelingen die nu als statushouders, instromen op de arbeidsmarkt. Cultuurverschillen leiden regelmatig tot grote verschillen in beeldvorming en verwachtingen onder collega’s t.a.v. sociaal maatschappelijke verhoudingen. Hierdoor ontstaan nogal eens spanningen, die de kwaliteit- en de effectiviteit van het werk schaden.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is steeds vaker reden voor bedrijven om medewerkers te werven met een migratieverleden. Dit is niet eenvoudig, want mensen waarin we ons zelf herkennen, spreken ons meer aan dan personen waarin we weinig herkenning zien. Dit speelt ook een rol bij selectieprocedures; het kan het aannemen van migranten in de weg staan.

Voordat verschillen in cultuur (door beeldvorming en verwachtingen) leiden tot spanningen onder collega’s, is het goed de juiste maatregelen te treffen. Deze QuickScan ‘Cultuurverschillen op de werkvloer’ geeft inzicht in de mate waarin er daadwerkelijk ruimte is voor verschillen in beeldvorming en verwachting onder medewerkers. De uitkomst geeft u aanwijzingen om hiermee effectief om te gaan.

De scan bestaat uit 21 vragen die zeven verschillende thema’s in kaart brengen. Na het invullen van de scan ontvangt u binnen enkele dagen het resultaat per mail. Wij maken graag een afspraak om de zeven thema’s met u door te nemen.

[maxbutton id=”5″]

Vitaliteit

Uw organisatie vitaal houden betekent dat uw organisatie in staat is het werk goed te doen, maar ook extra werk en lastige vraagstukken effectief op te pakken. Om uw organisatie vitaal te houden moeten ook de medewerkers vitaal zijn en blijven. Ook dat vraagt aandacht en beleid. Op veel manieren kun je een organisatie en hun mensen vitaal maken en houden. Dat is meer dan alleen gezonde slalades in de kantine verstrekken. Het heeft ook te maken met bewegen, afwisseling in werk, ontwikkelen van mensen, stresshantering, etc.

Om een indruk te krijgen van de mate van vitaliteit kunt u hier een Quick scan (10 vragen) maken. De score geeft een indicatie van de mogelijkheden om op het terrein van vitaliteit winst te maken.

[maxbutton id=”28″]

 

 

Gastvrijheid

Gastvrijheid is cruciaal voor het bedrijfsresultaat. Iedere organisatie heeft gasten (of klanten, cliënten, patiënten). Alles in het bedrijf is er op gericht het deze gast naar de zin te maken. Immers, zij zorgen voor de inkomsten van het bedrijf. Zonder gasten geen inkomen.

Sommige organisatie hebben heel goed door dat hun leven dáár van afhangt. Helaas zijn er ook organisatie waarvan je je afvraagt of ze wel blij zijn met hun gasten. Iedereen is zelf ook weleens als gast positief, dan wel negatief verrast door de benadering van de betreffende organisatie.

Soms heb je als organisatie niet goed (meer) door ie je gast is, of wat je gasten wensen. Het wordt dan steeds moeilijk om de juiste dienst te verlenen, of de dienst op de juiste manier te verlenen. Dan is het goed om eens bewust stil te staan bij de gastvrijheid van je organisatie. Af en toe moet je even in de spiegel van gastvrijheid kijken.

De scan van Gastvrijheid.

Symion meet de mate van volwassenheid van de organisatie en
het gastvrijheidsgedrag van medewerkers. Beide aspecten bepalen het uiteindelijke
beeld over gastvrijheid. Het onderzoek geeft een goede analyse van de mate van
gastvrijheid en hoe de organisatie en haar medewerkers daarop zijn ingericht.

De scan levert een rapportage op, waarin de analyse en conclusies door onze
specialisten zijn vertaald in concrete aanbevelingen. Hiermee kan de organisatie direct
aan de slag om gastvrijheid op een hoger plan te brengen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de speciale site: gastvrijheid.symion.nl[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]