Scans

HR Quickscan

Door (HR) processen te standaardiseren vermindert u de kans op fouten en de daarbij behorende herstelkosten en u vermindert de doorlooptijd van deze processen. Hiermee bespaart u op de operationele kosten van uw organisatie en verbetert u de kwaliteit van dienstverlening.

De Symion HR quickscan geeft een snel beeld van in hoeverre u uw HR processen in control heeft. Per vraag kunt u punten scoren en hoe hoger de score, hoe meer controle u heeft over uw processen. De scan beslaat een 5-tal gebieden en de bijbehorende processen en is gebaseerd op het Capability Maturity Model van People-CMM. (Lees hier meer over People-CMM.).

De scan bestaat in totaal uit 17 vragen  op de volgende gebieden:

 1. Bemensing (6 vragen)
 2. Communicatie en coördinatie (3 vragen)
 3. Performance management (3 vragen)
 4. Training en ontwikkeling (3 vragen)
 5. Beloning (2 vragen)

Na het invullen van de scan krijgt u uw score per gebied te zien. U ontvangt deze score ook per e-mail toegezonden met daarbij een uitleg van de score.

Bekijk en doe de scan

Gastvrijheid

Gastvrijheid is cruciaal voor het bedrijfsresultaat. Iedere organisatie heeft gasten (of klanten, cliënten, patiënten). Alles in het bedrijf is er op gericht het deze gast naar de zin te maken. Immers, zij zorgen voor de inkomsten van het bedrijf. Zonder gasten geen inkomen.

Sommige organisatie hebben heel goed door dat hun leven dáár van afhangt. Helaas zijn er ook organisatie waarvan je je afvraagt of ze wel blij zijn met hun gasten. Iedereen is zelf ook weleens als gast positief, dan wel negatief verrast door de benadering van de betreffende organisatie.

Soms heb je als organisatie niet goed (meer) door ie je gast is, of wat je gasten wensen. Het wordt dan steeds moeilijk om de juiste dienst te verlenen, of de dienst op de juiste manier te verlenen. Dan is het goed om eens bewust stil te staan bij de gastvrijheid van je organisatie. Af en toe moet je even in de spiegel van gastvrijheid kijken.

De scan van Gastvrijheid.

Symion meet de mate van volwassenheid van de organisatie en
het gastvrijheidsgedrag van medewerkers. Beide aspecten bepalen het uiteindelijke
beeld over gastvrijheid. Het onderzoek geeft een goede analyse van de mate van
gastvrijheid en hoe de organisatie en haar medewerkers daarop zijn ingericht.

De scan levert een rapportage op, waarin de analyse en conclusies door onze
specialisten zijn vertaald in concrete aanbevelingen. Hiermee kan de organisatie direct
aan de slag om gastvrijheid op een hoger plan te brengen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de speciale site: gastvrijheid.symion.nl

QuickScan t.a.v. Cultuur verschillen op  de werkvloer

Het is zeer waarschijnlijk dat u als werkgever medewerkers in dienst heeft die zelf- of van wie de ouders- als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast zijn er de voormalig vluchtelingen uit de jaren 80 en 90, en sinds 2015 een grote groep vluchtelingen die nu als statushouders, instormen op de arbeidsmarkt. Cultuur verschillen leiden regelmatig tot grote verschillen in beeldvorming en verwachtingen onder collega’s t.a.v. sociaal maatschappelijke verhoudingen. Hierdoor ontstaan nog al eens tot spanningen die de kwaliteit- en de effectiviteit van het werk zeker niet ten goede komen.

Deze QuickScan t.a.v. Cultuur verschillen op de werkvloer geeft inzicht in de mate waarin er daadwerkelijk ruimte is voor de verschillen in beeldvorming en verwachting onder medewerkers.

De scan bestaat uit 21, vragen die 7 verschillende thema’s in kaart brengen, te weten;

 1. Bedrijfsvisie t.a.v. culturele diversiteit
 2. De mate van maatschappelijke ongelijkheid, hiërarchie
 3. Ik, wij en zij, individuele ontwikkeling versus collectief denken
 4. Man, vrouw, sekse en sekserollen, masculiniteit – feminiteit
 5. Vermijden van onzekerheden, wat anders is, is gevaarlijk
 6. Vroeger, nu of later. Lange en korte termijn gerichtheid
 7. Aandacht voor de individuele medewerker

De thema’s 2 t/m 5 refereren aan vijf aspecten (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek beschreven door Hofstede https://geerthofstede.com/ ) waaruit blijkt dat cultuur verschillen, wereldwijd, zijn te herleiden.

Na het invullen van de scan ontvangt u binnen enkele dagen het resultaat per mail, in de vorm van een spindiagram aangevuld met achtergrond informatie over de 7 thema’s.

Naar de scan