Remko Steen

Remko Steen

– Organisatiekundige/facilitator –

Over Remko

Ik heb een brede belangstelling en ook door mijn opleiding als bedrijfskundige kreeg ik kennis en inzichten mee van verschillende vakdisciplines.

In mijn denken ben ik echter vooral sociaal gericht dat wil zeggen gericht op de relatie tussen mensen vanuit de overtuiging dat dit de basis vormt voor samenwerking, afstemming en communicatie in de maatschappij en organisaties in het bijzonder.

Het was dan ook niet vreemd dat ik op een gegeven ogenblik na het vervuld hebben van diverse uiteenlopende functies in mijn verdere carrière bewust voor het vakgebied human relations/resources gekozen heb.

Door de brede basis heb ik zeker oog voor het belang van andere vakgebieden en kan ik me ook daarin verplaatsen. Ik heb veel jaren als leidinggevende geopereerd.

Als directeur/manager op het terrein van personeel en organisatie vond ik het belangrijk een goede werkbasis voor de medewerkers van mijn afdeling te leggen

Ik was daarbij resultaatgericht op basis van de ontwikkeling/autonomie van en samenwerking tussen medewerkers.

De overtuiging is er nog steeds dat het creëren van een werkklimaat waarbij talenten van medewerkers in de schijnwerpers kunnen staan van groot belang is. Dat vereist enerzijds dat medewerkers zich bewust zijn van hun kwaliteiten, maar ook dat er een omgeving is die ruimte laat om deze tot bloei te laten komen. Dit laatste realiseren en daaraan een bijdrage leveren is voor mij een belangrijk vertrekpunt. Vertrouwen, integriteit, respect, zorgzaamheid, gelijkwaardigheid en open en directe communicatie zijn daarbij uitgangspunten.

Ambitie

Vanuit een bedrijfskundige en strategische optiek het aandacht geven aan en het verbeteren van het faciliterend leidinggeven en zelfsturing. Binnen de organisatiekaders en aanwezige bedrijfseconomische randvoorwaarden het streven naar optimale afstemming en communicatie binnen en tussen teams/organisatie eenheden/ organisaties. Daarbij het ontwikkelen en begeleiden van medewerkers, waarbij diversiteit en gelijkwaardigheid uitgangspunten zijn.  Daarmee het gezamenlijke en hogere belang willen dienen door het streven naar verbinding tussen het organisatiebelang en de belangen/doelstellingen van medewerkers dan wel afdelingen.

Specialisaties

Het bovenstaande uitvoeren kan door het vervullen van verschillende rollen:

  • Organisatieadviseur/- kundige
  • Facilitator
  • Interimmanager
  • Human Relation Officer

Achtergrond

Met een sociaalwetenschappelijke basis ben ik als bedrijfskundige afgestudeerd. Werkzaam als P&O manager heb ik tevens een specifieke meerjarige HR opleiding gevolgd.