Professionals als voetballers in de markt

Professionals als voetballers in de markt

Professionals als voetballers in de markt 150 150 Symion, Professionals in Talent

Kunnen Professionals, de arbeidsmarkt en de overheid wat leren van ‘onze’ voetballers?

Het WK is inmiddels in volle gang. In alles lijkt dit een zeer succesvolle bedrijvigheid met vooral winnaars. De lijst met winnaars is enorm:

  • de goede voetballers • de goede coaches•de landen die het goed doen • de clubs van goede spelers • de sponsoren • de scheidsrechters • de zaakwaarnemers • de grensrechters • de vlaggen fabrikanten • de zwarthandelaren • de merchandise verkopers • de kranten • de reclamemarkt • de radio en tv omroepen • de managers • de kabelmaatschappijen • de televisieverkopers • de kroegen en cafés • de supermarkten • de banken • de magazines • de FIFA • het organiserende land • de hotelaccommodaties • de vliegtuigmaatschappijen • de stewardessen • de piloten • de bobo’s • de EHBO-ers • het publiek in stadions, cafés en thuis • de beveiligers • de stadion stewards • de kaartverkopers • de fotografen • de journalisten • de twitteraars • de oud voetballers • de begeleiders • de analisten • de meelopers en na-kletsers • de cameramensen • de ballenjongens • de columnisten • de officials • de wk-poul beheerders • de goede doelen • de Nederlandse overheid • de energie bedrijven • de belastingbetaler • de patriotten en chauvinisten • de ballen leveranciers • de schoenfabrikanten • de jeugd voetballers • de tenue ontwerpers en leveranciers • de grasmatten leveranciers • de terreinknechten • de stadionbouwers • de architecten • de stenensjouwers en stratenmakers • de lijnentrekkers • de toiletjuffrouwen • de opruimers
    • . . . .  ongetwijfeld ben ik een aantal blije winnaars vergeten.

Ik weet er zijn mensen die zich helemaal niet als winnaar voelen en eerlijk is eerlijk, er zijn op de wereld zaken en vraagstukken die meer recht en noodzaak hebben op zoveel aandacht. Ik wil het nu ook niet even hebben aan de uitbuiters, slachtoffers e.d. Ja in deze zijn er ook zeker verliezers!

Wat wel heel bijzonder in deze is dat de belangrijke winnaars in bovengenoemde opsomming  niet gebonden zijn aan vaste arbeidsovereenkomsten en dienstverbanden. Zij gaan uit van mogelijkheden, kracht, talenten en vermogens en verbinden zich met behulp van tijdelijke en functionele contracten. Deze winnaars committeren zich aan een rol en verbinden zich aan een collectief waarin geen enkele zekerheid en garantie in is opgenomen. En zij doen dat graag en geheel vrijwillig.

De flexibilisering in de arbeidsmarkt zet door. Bij velen, en niet in de laatste plaats de vakbonden, stuit dit nog op verzet. Angst voor onzekerheid, vasthouden aan het vertrouwde en de onwennigheid jezelf in de markt te zetten zijn factoren die in dit verzet een rol spelen.

De vraag is of de Professional die goed kijkt naar de flexibiliteit van ‘onze’ voetballers, en de wijze waarop zij uitgaan van de eigen kracht om ‘winnaar’ te worden en te zijn, dat als spiegel kan en zal gebruiken. De spiegel waarin hij zich niet laat leiden door de lijst van zekerheden, maar uitgaat van het beeld van zijn talenten en mogelijkheden en zich daarmee in de markt zet.

En natuurlijk hoort daar de vraag bij of het binnen alle regels en systemen al voldoende mogelijk is om deze verdergaande flexibilisering een effectieve invulling te geven. Er zijn ook daarin nog teveel beperkingen die verdergaande en spontane flexibilisering in de weg staan.