Steeds meer moeten doen met minder èn met oudere mensen. Is uw bedrijf daar klaar voor?

Duurzame inzetbaarheidSymionDuurzameInzetbaarheid

Steeds meer moeten doen met minder èn met oudere mensen. Is uw bedrijf daar klaar voor?

Stel de juiste vragen

Weet u hoeveel menskracht u nu en over 3 tot 5 jaar nodig hebt om uw doelen te realiseren? Lukt dat met uw huidige mensen?

Over welke kennis, vaardigheden en competenties moeten zij dan beschikken? Hoe specialistisch of flexibel moeten zij zijn?

Wat is het gat tussen nu en straks en hoe overbrug je dat? Daarover gaat duurzame inzetbaarheid: HR-beleid vanuit strategisch oogpunt.

Zet mensen in beweging

Maar duurzame inzetbaarheid gaat over meer. Het gaat ook over persoonlijke groei, vitaliteit, autonomie, werkplezier en eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun loopbaan, ontwikkeling en gezondheid.

Over mogelijkheden zien en pakken. En het gaat over leiders. Over aanvoelen en invoelen, motiveren en sturen. Kortom, duurzame inzetbaarheid gaat ook over de organisatiecultuur. Over beïnvloeden van gedrag en mensen in beweging krijgen.

Het is zoveel! Waar moet ik beginnen?

Duurzame inzetbaarheid regelt u niet van vandaag op morgen. Het vergt visie op leiderschap, de toekomst van uw bedrijf en het daarbij passende HR-beleid. Dat moet met elkaar matchen en dat kost tijd. Start daarom bij het knelpunt dat de grootste bedreiging vormt voor het onbelemmerd voortbestaan van uw bedrijf en ontwikkel van daaruit verder. Niets doen is geen optie.

Waarmee en hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u helpen met vaststellen van de meest prangende knelpunten die duurzame inzetbaarheid belemmeren. Via een quick scan en op basis van persoonlijke gesprekken met een vertegenwoordiging van de interne stakeholders (directie en management, OR, medewerkersgroepen).

Op basis van de uitkomsten stellen we een aanpak voor de korte en middellange termijn (3-5 jaar) voor. We ontwikkelen passende tools voor zowel de “harde” strategische als de “zachte” culturele kant van duurzame inzetbaarheid en helpen mensen met deze tools te werken.

We begeleiden het interne veranderproces en we begeleiden groepen of individuen waar nodig en gewenst om ze “in de juiste modus” te krijgen.

Alles in goed overleg en permanente afstemming met de verantwoordelijken binnen het bedrijf. Duurzame inzetbaarheid is een thema dat draagvlak vereist om het tot een succes te maken.

Heeft uw vragen over duurzame inzetbaarheid?

Neem dan contact met ons op.

Artikelen over Duurzame Inzetbaarheid