José van Roestel

Jose van Roestel

– Arbeidsdeskundige –

Over José

De kern van mijn werk als zelfstandig arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur is de mens en zijn of haar ontwikkeling richting werk en gedurende de loopbaan. Het is voor iedereen belangrijk waarde te kunnen ontlenen aan de mogelijkheden die hij of zij heeft en zoeken naar een weg om deze ook daadwerkelijk te benutten.
Dit kun je bereiken door met alle partijen in gesprek te gaan, de mensen in hun waarde te laten, goed te luisteren en samen met de partijen tot een realistisch plan te komen. Daar waar nodig kunnen verschillende instrumenten (vragenlijsten, tests) ingezet worden als hulpmiddel om het doel te bereiken.

Daarnaast vind ik het aantrekkelijk om samen met anderen te werken aan ontwikkelingen in het werkveld die ook een maatschappelijke betekenis hebben. Door samen te werken met verschillende disciplines is het mogelijk om bij complexe vraagstukken een rol van betekenis te spelen. Symion biedt mij daarvoor een goed platform.

Achtergrond

Als loopbaanadviseur heb ik sinds 1985 ervaring met alle leeftijdsgroepen. In de loop van de tijd heb ik te maken gehad met mensen in allerlei fasen van hun loopbaan, van 12 jaar tot 65 jaar. Nu richt ik me met name op loopbaanvragen voor mensen die als gevolg van een aangeboren aandoening, als gevolg van ziekte of ongeval geconfronteerd worden met problemen in hun loopbaan.

In het werk van arbeidsdeskundige, waarmee ik inmiddels zo’n 10 jaar te maken heb, vormt met name de zorg en het onderwijs voor mij een aandachtsveld, al heb ik ook te maken met andere sectoren op de arbeidsmarkt. Met het oog op de toekomst, wordt het steeds belangrijker maatregelen te treffen om uitval te voorkomen.
Het adviseren van werkgevers en werknemers in situaties waarin onduidelijkheid en/of onzekerheid bestaat over de mogelijkheden binnen het bedrijf vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn werk alks arbeidsdeskundige. Bovendien heb ik in ruime mate ervaring opgedaan in het begeleiden van trajecten voor werknemers die, in verband met ziekte of aandoeningen, noodgedwongen moeten uitkijken naar ander werk.

Zowel in het werk als arbeidsdeskundige als in het werk van loopbaanadviseur heb ik te maken met het analyseren van feiten en informatie aan de ene kant en de vertaalslag naar mensen anderzijds.
Deze combinatie bevalt mij uitstekend. Het geeft mij de mogelijkheid om me te verdiepen in onderwerpen en tegelijkertijd de praktische toepassing te zoeken.