Is een kwaliteitssysteem z’n geld waard?

Kwaliteitsystemen

Wilt u ook starten met kwaliteit, maar weet u niet wat het voor uw organisatie gaat betekenen?

Werken volgens een kwaliteitssysteem kost geld, maar waaruit bestaan die kosten en hoe ver moet u gaan met de kwaliteitskosten?

Een kwaliteitssysteem kan worden omschreven als een organisatorisch systeem van structuur, procedures, processen en voorzieningen voor het uitvoeren van kwaliteitszorg.

Kwaliteitskosten

Natuurlijk kost het geld om uw organisatie in te richten volgens een kwaliteitssysteem, maar de vraag die u zich eigenlijk moet stellen is: “Wat kost het me als ik NIET volgens een kwaliteitssysteem werk?”

Er zijn meerdere redenen om uw organisatie aan te pakken, zoals hierboven vermeld, en in alle gevallen zult u de organisatie van 1 of meer onderdelen aan de kaak stellen en wellicht (deels) opnieuw inrichten. Kwaliteitssystemen of Groeimodellen doen dat ook, maar hebben in hun uitwerking de kennis en ervaring van andere organisaties opgenomen. U kunt natuurlijk zelf het wiel opnieuw uitvinden en aan de slag gaan met procesverbetering, maar waarom zou u geen gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen. Om diezelfde reden schakelt u ten slotte ook bijvoorbeeld een accountant in om u te helpen.

Om een inzicht te krijgen in de kosten die u op dit moment al maakt voor “kwaliteit” gaan we uit van de volgende definitie van kwaliteit.

Onder kwaliteitskosten verstaan we alle kosten die we maken om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en de kosten die ontstaan als we niet aan de kwaliteitseisen voldoen!

Kwaliteitskosten in 3 soorten

Faalkosten

Kosten naar aanleiding van gemaakte fouten. Dit kan verlies van materiaal (afval) en arbeidstijd zijn, maar ook kosten voor uitval, reparatie, productieverlies, vervolgschade, renteschade, verlies van klanten, imagoschade en meer. Meestal wordt hier een onderverdeling gemaakt in interne en externe faalkosten. Interne faalkosten vinden plaats voordat het product of dienst aan de klant is geleverd. Externe faalkosten zijn kosten die optreden als de fout bij de klant wordt geconstateerd.

Beoordelings-kosten

Dit zijn kosten die worden gemaakt om te tijdens of na het productieproces de half- en eindproducten te beoordelen. Veelal gaat het hier om arbeidsuren. Doel is natuurlijk om het aantal fouten te minimaliseren.

Preventiekosten

Dit zijn kosten die worden gemaakt om te voorkomen dat er faalkosten optreden. Hieronder vallen kosten voor standaardiseren, opleiden en trainen van personeel, betere machines, procedures, etc. Het doel is om de beoordelingskosten te verminderen en de faalkosten te minimaliseren.

Totale kwaliteitskosten

De som van deze kosten vormen de totale kosten van Kwaliteit. Faalkosten nemen af door beoordelingskosten en preventiekosten. Grafisch gezien ontstaat hierdoor een grafiek met het optimum aan kwaliteitskosten (het laagste punt in de grafiek van totale kosten). Organisaties die aan de linkerkant van dit optimale punt zitten, kunnen geld verdienen met het invoeren van een kwaliteitssysteem. Organisaties die aan de rechterkant van het optimale punt zitten, hebben hiervoor gekozen of zijn overgeorganiseerd.

Optimale kwaliteitskosten

Mathematisch gezien is de knik in de totale kwaliteitskosten dus het goedkoopste punt om op uit te komen. Dit punt wordt bereikt door de faalkosten sterk te laten afnemen en de preventiekosten binnen de perken te houden. Het is doorgaans lastig om te bepalen waar je organisatie zich bevindt, maar in z’n algemeenheid kun je stellen dat als er weinig aan de faalpreventie wordt gedaan, de totale kwaliteitskosten hoger zijn dan noodzakelijk. Daar valt dan dus altijd op te verdienen.

Fernando Estarippa, Recruiter en Business Analist

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts