Erik van Ramshorst

Erik van Ramshorst

– Pensioenadvies –

Over Erik

Binnen APS Pensioenteam werken wij met veel passie voor het vak. Pensioen is voor veel mensen niet het meest boeiende onderwerp. Onze passie en enthousiasme doorbreken de vicieuze cirkel en wij laten deze materie leven bij onze opdrachtgevers. Keuzes in het verleden, relatiegerichtheid op de lange termijn, transparantie en afschaffen van het provisiemodel in de jaren negentig, specialisme in alles wat met pensioen te maken heeft en sterke focus op het realiseren van oplossingen, is een goed vertrekpunt voor onze huidige en nieuwe opdrachtgevers.

Specialisatie

Ondernemers/Directeur Groot Aandeelhouders

 • Oudedagsinkomen (kapitaalsopbouw in de meest brede vorm, zowel binnen als buiten de onderneming)
 • Ziekte/Arbeidsongeschiktheid
 • Overlijden
 • Fiscale optimalisatie

Bedrijven

 • Opzetten van nieuwe pensioenregelingen
 • Optimaliseren en aanpassen van lopende pensioenregelingen
 • Implementatie van nieuwe wetgeving
 • Doorrekenen premieontwikkelingen van verschillende scenario’s
 • Communicatietrajecten richting directie, werknemers en OR leden
 • Trajecten van en naar pensioenfondsen
 • CAO onderzoeken
 • Internationale structuren
 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties
 • Beheer van lopende regelingen (complete administratie, mutatie, salarisronde, controle, communicatie, helpdesk enzovoort)

Achtergrond

Inhoudelijk pensioenspecialist voor de zakelijke markt. Werkgevers en ondernemers op een hoog niveau begeleiden in alle facetten van pensioenproblematiek. Wij werken voor nationale en internationale bedrijven, in principe vanaf 1 medewerker. Medio 2013 bestaan wij inmiddels 25 jaar, een mijlpaal in ons bestaan, de huidige tijd kenmerkt zich door een sterk veranderend pensioenlandschap, denk bijvoorbeeld aan wettelijke aanpassingen, dekkingstekorten van pensioenfonds.