Enquête werving en selectie

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan onze enquête over Werving en Selectie

Het beantwoorden van deze 10 vragen kost u slechts een paar minuten en is voor ons van groot belang.

Onderaan de enquête heeft u de mogelijkheid om uw naam en e-mailadres in te vullen, maar dit hoeft niet.

1. Heeft u regelmatig vacatures in uw bedrijf?
2. Als u nieuw personeel zoekt, maakt u dan gebruik van werving en selectiebureaus?
3. Als u zelf uw vacatures vervult, van welke zoekinstrumenten maakt u dan gebruik (er zijn meerdere antwoorden mogelijk)?

4. Als u gebruik maakt van een werving en selectiebureau, gebruikt u dan altijd dezelfde aanbieder?
5. Indien u gebruik maakt van werving en selectiebureaus, heeft u dan een voorkeur voor no-cure, no-pay of voor vaste prijsafspraken?
6. Vindt u het een bezwaar dat u bij no-cure, no-pay, anonieme profielen krijgt?
7. Vindt u het redelijk dat de fee, voor aangeboden kandidaten door w&s bureaus, afhankelijk is van het jaarsalaris?
8. Indien u zelf uw werving en selectie doet, vindt u dan altijd goede kandidaten?
9. Een totaal w&s traject bestaat o.a. uit het opstellen van de vacaturetekst, adverteren, promotie, beoordeling cv's, interviews, afwijzingen, communicatie met kandidaten, ondersteuning bij interviews en assessments.

Als deze diensten los te verkrijgen zouden zijn, zou u daar dan gebruik van willen maken?
10. Contact


Naam Organisatie E-mail Telefoon