Dianne van Dulmen

Dianne van Dulmen

– Verbinder –

Over Dianne

Ik ben mijn loopbaan gestart als (leerling-)verpleegkundige in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Vervolgens heb ik als afdelingshoofd, praktijkbegeleidster en projectmedewerkster P&O in de gezondheidszorg gewerkt.

Na de afronding van de HBO-opleiding P&O heb ik 20 jaar als HRM-manager gewerkt bij zowel een productiebedrijf als in de installatietechniek. Hierdoor heb ik veel kennis en ervaring op het brede P&O terrein opgedaan, waaronder sociale wetgeving, arbeidsrecht, opzetten en implementeren van HRM beleid, arbeidsomstandigheden, werving en selectie, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers en het ondersteunen van leidinggevenden.

Ik heb trainingen gevolgd bij Carien Karsten over stress, burn-out en re-integratie. Op dit moment volg ik de opleiding Levenscoach bij Sonnevelt Opleidingen B.V.

Specialisaties

Personeel & Organisatie is voor mij een boeiend en breed vakgebied dat continue in beweging is op het gebied van strategie, duurzame inzetbaarheid, sociale wetgeving etc.
In alle onderdelen van mijn werk staan mensen centraal. Dit past bij me: ik ben een mensen-mens die graag het beste uit mensen wil halen zodat ze het best tot hun recht komen waardoor ze gemotiveerder en gelukkiger zijn en daarmee ook betere werknemers!

Ik zie mezelf als een belangrijke schakel tussen organisaties en haar medewerkers. Hier komt ook de naam verbinder uit voort.

Mijn visie is dat goed personeelsbeleid de belangrijkste succesfactor van een organisatie is. Een organisatie kan alleen blijvend succesvol zijn met medewerkers verantwoordelijkheden krijgen en nemen, de benodigde kennis en ervaring hebben én houden en zij moeten passen bij de organisatiecultuur. Samenwerking en motivatie zijn hierbij essentieel.

P&O Ondersteuning

Ik bied beleidsmatige, adviserende en praktische hulp bij personele vraagstukken.
Met uitgebreide ervaring en kennis van zaken en de actuele wetgeving ondersteun ik u op beleidsmatig, adviserend en uitvoerend gebied op de volgende onderdelen:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsconflicten
  • Opleidings- en loopbaanbeleid
  • Verzuimbegeleiding
  • Werving en selectie

Burn-out coach en trainer

Naast P&O-adviseur/manager heb ik me gespecialiseerd in stress en burn-out.
Ik coach medewerkers met stress en burn-out om ze goed, structureel en zo snel als mogelijk is weer te laten re-integreren in het werkproces of om te voorkomen dat ze ziek thuis komen te zitten. Dit in nauwe samenwerking met het bedrijf en de bedrijfsarts.
Het is mijn passie om mensen te begeleiden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
Ik haal er enorm veel voldoening uit om mensen te helpen inzicht te krijgen in hun eigen leven, de keuzes die ze gemaakt hebben en het (opnieuw) vinden van hun passie en drijfveren. Wat zouden ze het liefst willen en hoe ze dit kunnen bereiken.

Ik geef trainingen aan organisaties en leidinggevenden over burn-out, de oorzaken en kenmerken hiervan en hoe burn-out voorkomen kan worden.

Daarnaast adviseer ik organisaties op het gebied van verzuimbeleid. Samen met u neem ik uw verzuimbeleid onder de loep, maak ik een analyse waar en waardoor uw medewerkers een risico lopen op (psychische) klachten die voortkomen uit de werkomstandigheden en adviseer en ondersteun ik u om uw beleid en cultuur aan te passen naar een zo gezond mogelijke werksituatie (waaronder het verzorgen van maatwerktrainingen op het gebied van verzuim en re-integratie).

Kernwoorden:

P&O advies, Interim P&O, P&O klussen, personeelshandboek, ziekteverzuim, coaching, stress en burn-out.