Loopbaan, functies…

Met functies of rollen worden de verantwoordelijkheden en taken van de functionarissen of rolhouders weergegeven.

Deze rollen en functies vormen de basis voor ontwikkeling van de individuele loopbaan.

Een bijbehorend en afgestemd beoordeling- en beloningssysteem completeert dit geheel.

Dit geheel wordt opgenomen in de HR Cyclus.

 

 

Functioneren in het MKB

Speciaal voor het kleinere MKB hebben we “Functioneren in het MKB” samengesteld. We helpen MKB bedrijven met het voeren (en voorbereiden) van Functioneringsgesprekken.

Met een functioneringsformulier, een uitgebreide toelichting en het eventueel aanwezig zijn bij het gesprek als onpartijdige partij dragen wij bij aan de effectiviteit van functioneringsgesprekken. Lees meer op symion.nl/functionereninhetMKB

Symion adviseert ook het management van organisaties en/of hun ondernemingsraden bij de altijd lastige functiewaarderingsvraagstukken. Hoe dit voor het HBO onderwijs kan leest u in hier.

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Lid-eigenaar Wiets Lysen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van functiewaardering en functiebeschrijvingen. Hieronder staan enkele opdrachtgevers die geholpen zijn met de diensten van Wiets.

Projecten

GelreZiekenhuizen (Apeldoorn)

Symion bouwde vijf jaar geleden het complete functiehuis voor de Medisch Ondersteunende Diensten van het ziekenhuis met vestiging in Apeldoorn en Zutphen. Sindsdien worden de functiebeschrijvingen jaarlijks onderhouden en worden innovaties mbt competenties, kennis en vaardigheden ingevoerd.

MSA (Amsterdam)

Symion helpt de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam samen met directie én CMR het functiehuis en de functiebeschrijvingen aan te passen aan de behoeften van deze tijd waarbij de beschrijvingen het voertuig vormen voor medewerkers om de regie over de eigen professionele toekomst te kunnen voeren.

Streeklaboratorium (Haarlem)

Symion heeft een langjarige relatie opgebouwd met directie, OR en medewerkers inzake het opstellen van en onderhouden van functiebeschrijvingen gericht op het structureel laten aansluiten van functies en beschrijvingen aan de technologische ontwikkelingen in laboratoriumland en aan aanpassingen in beleid en (strategische) koers.

Projecten uit het (nabije) verleden:

Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon (Anna Paulowna) is de eerste en tot nu toe enige gemeentelijke organisatie die daadwerkelijk de omslag heeft gemaakt naar zelfsturende teams. In deze opzet voldoen statische functiebeschrijvingen en een traditioneel beloningssysteem niet meer. Symion ontwikkelde voor de gemeente  samen met directie en ondernemingsraad een geheel nieuwe manier van kijken naar kwaliteiten en bijdragen van mensen en ontwikkelde daar een een passend beloningssysteem bij dat in niets meer herinnert aan de 18 salarisschalen met vaste periodieken. Deze vernieuwingen worden in fasen ingevoerd.

ODIN Groep (Hengelo)

Symion bouwde in 2010 het nieuwe functiehuis tbv alle bij de ODIN Groep aangesloten bedrijven en voegde daar enkele jaren later een volledig op de behoeften van een snel groeiende IT-onderneming toegesneden belonings- en beoordelingsmethodiek aan toe.

Hogere Hotelschool, Den Haag

Symion heeft in 2017 de medezeggenschapsraad geholpen bij het beantwoorden van het instemmingsverzoek van het College van Bestuur inzake de invoering van het functiebeschrijvings- en waarderingstraject voor alle medewerkers. De persoonlijke hotelschoolervaring van de adviseur en zijn ruime praktische ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden kwam daarbij zeer van pas.

Landsoverheid Nederlandse Antillen

Symion herbouwde in de jaren 2005 – 2008 op Curaçao het volledige functiehuis voor alle overheidsdiensten van de Nederlandse Antillen.

 

 

 

Artikelen